Právne vyhlásenie

Informácie na webovej stránke našej poisťovne pravidelňe kontrolujeme a aktualizujeme. Napriek tomu sa môže stať, že niektoré údaje sa  z neurčitého dôvodu zmenia. Preto nevieme garantovať aktualizáciu, správnosť a úplnosť údajov. To sa vsťahuje aj na všetky tie stránky,  ktoré sú dostupné pomocou hiperliniek  našej stránky. Za obsah týchto webových stránok neberie UNIQA Biztosító Zrt. zodpovednosť. Okrem toho si  UNIQA Biztosító Zrt.  vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie dostupných údajov. Webová stránka je chránená autorskými právami. Kopírovanie na nej uverejnených  informácií, hlavne textov, časti textov alebo obrazkov  vyžaduje predchádzajúce povolenie.