Spoločnosť

O našej spoločnosti

UNIQA Biztosító viac ako dve desaťročia je na Maďarskom poistnom trhu. V čase od založenia sa stala so svojou 500 000 klientúrou jednou z najvätších poisťovní. Našim cieľom je poskytnúť plný rad služieb zákazníkom v takej kvalite, ktorá bude štandardom aj pre iné poisťovne.

V popredí v oblasti investícií

V roku 2011 sa v poradí Money Moon Best Choice najlepších výkonných Unit Linked podielových fondov, v jedenástich kategoriách na prvých miestach umiestnilo päť fondov. Mimoriadne uznanie získal riaditeľ asset managementu, v roku 2012 už druhý krát mu bola udelená cena Asset manager roka.

Silná v službách

Pri online hlasovaní medzi zákazníkmi stránky Biztosítás.hu, získala UNIQA Biztosító cenu „Poisťovňa roka 2012”

V každoročnej súťaži - Szolgáltatás Minőségi Verseny (Súťaž kvality služieb) – ktorú usporiadal zväz Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége, v roku 2012 udelili našej spoločnosti cenu v dvoch kategóriách.

Silná značka, medzinárodné uznanie

V roku 2012 nás už šiesty krát vybrali medzi najznámejšie značky Superbrand maďarska, a tretí krát sme vyhrali cenu Business Superbrands.

Medzinárodné uznanie znamenalo, že časopis World Finance so sílom v Londýne udelil cenu najlepšej poisťovňe v Maďarsku pre poisťovňu UNIQA Biztosító Zrt.

Napriek všeobecnému presvedčeniu nie je Lorem Ipsum len náhodný text. Jeho korene sú v časti klasickej latinskej literatúry z roku 45 pred n.l., takže má viac ako 2000 rokov. Richard McClintock, profesor latinčiny na Hampden-Sydney College vo Virgínii, hľadal jedno z menej určitých latinských slov, consectetur, z pasáže Lorem Ipsum, a ako vyhľadával výskyt tohto slova v klasickej literatúre, objavil jeho nepochybný zdroj. Lorem Ipsum pochádza z odsekov 1.10.32 a 1.10.33 Cicerovho diela "De finibus bonorum et malorum" (O najvyššom dobre a zle), napísaného v roku 45 pred n.l. Táto kniha je pojednaním o teórii etiky, a bola veľmi populárna v renesancii. Prvý riadok Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", je z riadku v odseku 1.10.32.
Napriek všeobecnému presvedčeniu nie je Lorem Ipsum len náhodný text. Jeho korene sú v časti klasickej latinskej literatúry z roku 45 pred n.l., takže má viac ako 2000 rokov. Richard McClintock, profesor latinčiny na Hampden-Sydney College vo Virgínii, hľadal jedno z menej určitých latinských slov, consectetur, z pasáže Lorem Ipsum, a ako vyhľadával výskyt tohto slova v klasickej literatúre, objavil jeho nepochybný zdroj. Lorem Ipsum pochádza z odsekov 1.10.32 a 1.10.33 Cicerovho diela "De finibus bonorum et malorum" (O najvyššom dobre a zle), napísaného v roku 45 pred n.l. Táto kniha je pojednaním o teórii etiky, a bola veľmi populárna v renesancii. Prvý riadok Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", je z riadku v odseku 1.10.32.