Mesačná správa

Mesačná správa

Fond Absolútneho výnosu - zameraný na dosiahnutie určeného výnosu v eurách €-Abszolút hozam
Akciový Fond Alternatívných energií €-Alternatív energia részvény
Akciový Fond Ázia €-Ázsiai részvény
Akciový Fond B-RICH (Brazília, Rusko, India, Čína) €-B-RICH részvény
DWS II. - medzinárodná skupina zmiešaných fondov DWS II.
Fond Euro-10 €--10
Fond Euro-30 €--30
Fond Euro-70 €--70
Akciový Fond Rozvojové trhy €-Fejlődő piaci részvény
Fond FX - podielovy fond aplikujúci aj leverage (pákový efekt) (zrušený) €-FX
Fond Vzácnych kovov GOLD €-Gold nemesfém
Akciový Fond India €-Indiai részvény
Akciový Fond Infraštruktúra €-Infrastruktúra részvény
Akciový Fond Východná Európa €-Kelet-európai részvény
Akciový Fond Čína €-Kínai részvény
Fond Kredit - podielový fond úverového dlhopisu €-Kredit
Akciový Fond Latinská Amerika €-Latin-amerikai részvény
Akciový Fond Blízkého východu a Severnej Afriky (MENA) €-Közel-keleti és észak afrikai (MENA) részvény
Akciový Fond Západná Európa €-Nyugat-európai részvény
Fond ProtAktív SL-SG B-RICH €-ProtAktív SL-SG B-RICH részvény
Fond ProtAktív SL-SG India €-ProtAktív SL-SG Indiai részvény
Fond ProtAktív SL-SG Východná Európa €-ProtAktív SL-SG Kelet-európai részvény
Fond ProtAktív SL-SG Čína €-ProtAktív SL-SG Kínai részvény
Fond ProtAktív SL-SG Latinská Amerika €-ProtAktív SL-SG Latin-amerikai részvény
Fond Peňažný trh €-Pénzpiaci

-> Mesačná správa