Oznámenia

Oznámenia

 

Vážení klienti !
Informujeme Vás, že správca fondu z príčin hospodárnosti rozmerov zruší investičný fond Citi FX Alpha Strategy 1 Fund, tvoriaci investičné pozadie pre podielový fond FX / €-FX, preto 17. júna 2014 zrušíme podielový fond FX / €-FX.

 

***
Upozorňujeme vážených Zákazníkov, že 22. a 23. októbra 2012 sú v Maďarsku dni pracovného voľna, a preto nie sú ani oceňovacími dňami. Preto žiadosti o premiestnení doručené po 12:00 hod.  19.októbtra 2012 (piatok) evidujeme až  24. októbra 2012 (streda).


Taktiež,  27. október 2012 (sobota) je  síce v Maďarsku  pracovný deň, ale nepovažuje sa za oceňovací . Preto žiadosti o premiestnení doručené po 12:00 hod.  26. októbra 2012 (piatok) , evidujeme až 29. októbra 2012 (streda).